JOURNAL

juli 26, 2023

Onderzoek: Re-Imagining Amsterdam Central Market Hall

25 eerstejaars studenten van de internationale master Metropolitan, Analysis, Design and Engineering (AMS Institute) hebben de Centrale Markthal een aantal weken onderzocht.

Re-Imagining Amsterdam Central Market Hall:
De Centrale Markthal, genesteld op het terrein van het Food Center Amsterdam (FCA), is een architectonisch juweeltje met een rijke historische achtergrond. De uitdaging voor BOEi was om een levensvatbaar businessplan op te stellen voor de Centrale Markthal voor de komende 25 jaar, met behoud van de erfgoedwaarde. Het project werd nog intensiever omdat BOEi ernaar streefde de Centrale Markthal naadloos te integreren in het weefsel van de samenleving.

De visie van de studenten voor de Centrale Markthal richt zich op het transformeren ervan in een innovatief overdekt openbaar plein dat een levendige betrokkenheid van de gemeenschap stimuleert. Om dit te bereiken zijn een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid van het grootste belang. Een onmiddellijke dialoog met belanghebbenden is noodzakelijk om de uitdagingen op het gebied van de bruginfrastructuur aan te pakken en de omliggende connectiviteit te versterken.

Zo ontstond er het idee om flexibele zitblokken in open ruimtes te plaatsen om zo spontane interacties op een menselijke schaal te bevorderen. Deze zitblokken waren onderdeel van hun mooie eindpresentatie en werden na afloop dan ook aan de Centrale Markthal geschonken.

Om een sterke sociale band binnen de Centrale Markthal te cultiveren, raden de studenten bovendien aan om een bestuur van bewoners en huurders op te richten. Dit bestuur zou het beheer op korte termijn aansturen en de lokale gemeenschap in staat stellen om de ruimte actief vorm te geven volgens hun behoeften en voorkeuren.

Kortom na deze leuke samenwerking is er weer genoeg werk aan de winkel voor een betere sociale cohesie. De ‘marktmakers’ zondag was hiervan maar een begin.