OVER BOEi

OVER BOEi

BOEi geeft betekenisvolle plekken opnieuw betekenis

Het herbestemmen van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed is door non-profitorganisatie BOEi sinds 1995 op de kaart gezet, door meer dan 500 leegstaande gebouwen en gebieden nieuw leven in te blazen. Alle gebouwen die we de komende decennia nodig hebben, staan er feitelijk al. Door gebouwen een nieuw leven te geven, besparen we grondstoffen en energie.

Monumenten alleen maar kopen en restaureren is niet voldoende; het gaat erom betekenisvolle plekken nieuwe betekenis te geven en de verhalen te behouden voor de toekomst. Als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) brengen we publiek en privaat samen. BOEi restaureert, ontwikkelt, adviseert en beheert, ook voor talloze andere bedrijven, overheden en eigenaars.
Meer weten over de werkwijze en meerwaarde van BOEi? Lees hier het cahier ‘de Meerwaarde van Herbestemmen’

Missie
De nieuwe missie voor 2022 – 2026 is om onze fascinatie voor betekenisvolle plekken te delen, door het doorgeven van de verhalen en het voor iedereen beleefbaar maken van plekken door er maatschappelijke betekenis aan te geven.

Visie
BOEi is een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ambitie een oplossing te vinden voor het maatschappelijke vraagstuk van het leegkomende erfgoed. De motivatie hiervoor begint bij de liefde voor het Nederlandse erfgoed, die BOEi deelt met een groot deel van de Nederlandse bevolking.

Het Nederlands erfgoed verrijkt het leven in zowel de stad als op het platteland en geeft de omgeving een unieke sfeer. Onze monumenten zijn dan ook verstilde herinneringen die weer tot leven komen en verhalen doorgeven. Bijzondere elementen die raken aan de emoties van burgers en voorzien in een behoefte aan historische kennis en identiteit. Alleen plekken waarin nieuw leven geblazen wordt hebben toekomst. Het vinden van nieuwe gebruikers, waardoor een herbestemming gedragen door maatschappelijke meerwaarde ook financieel haalbaar kan worden, is daarbij cruciaal. Daarbij leidt het realiseren van en communiceren over inspirerende voorbeelden tot navolging.