JOURNAL

Veranderingen op de markt

oktober 24, 2019

Veranderingen op de markt

Het terrein van de Centrale Markt stond niet stil. Het werd continu aangepast aan de veranderende eisen.

Na heftige discussie over een mogelijk verplaatsing naar buiten de stad, werd in 1978 toch het besluit genomen de Centrale Markt aan de Jan van Galenstraat te handhaven. Het complex kreeg nu de naam ‘Centrale Groothandelsmarkt’, een naam die een paar jaar later in grote blokletters werd aangebracht boven de hoofdpoort.

Het besluit was het startschot voor een grootschalige modernisering. De Dienst voor het Marktwezen liet de oude pakhuizen afbreken en vervangen voor nieuwe. Deze werden opgebouwd passend in oorspronkelijke visgraatstructuur van de pieren; een keuze die men later zou betreuren, want voor de doorstroming van de grote vrachtwagens bleek het bepaald geen handige opzet. De panden werden in erfpacht verkocht aan de grossiers die daarmee vanaf nu ook de kosten voor het onderhoud zelf moesten opbrengen. De technische dienst van de Centrale Markt werd grotendeel overbodig en werd opgeheven.

In de jaren 90 zou er opnieuw veel gaan veranderen op het terrein. De poort werd geautomatiseerd en in 1998 ging het complex Food Center Amsterdam heten. Wederom verscheen de nieuwe naam spoedig op de hoofdpoort, nu in een kleurrijk logo. De Dienst voor het Marktwezen trok zich terug uit het reilen en zeilen van het terrein, dat nu als FCA een zelfstandige positie innam. Uiteindelijk zo dit ook het einde betekenen voor de rol van de Centrale Markthal. In 2006 werd deze voorgoed overbodig bevonden en kwam grotendeels leeg te staan.

Foto: Stadsarchief Amsterdam. Foto van Frans Busselman, omstreeks 1990