DE TOEKOMST

DE TOEKOMST

Na restauratie en herbestemming biedt de Centrale Markthal ruimtes voor zowel startups als gevestigde bedrijven die lokaal, vers en duurzaam ondernemen. Naast voedsel valt ook te denken aan cultuur, mode, muziek en theater. We zien een plek voor ons waar jong talent elkaar kan vinden in de thema’s en ambities die onder de oppervlakte borrelen in deze stad. Een plek waar jongeren die zich niet gehoord voelen een thuis vinden. Met een divers, laagdrempelig en gevarieerd programma waarbij iedereen kan aansluiten.

Herbestemming van Centrale Markthal en Food Center Amsterdam
De Centrale Markthal is al ruim 80 jaar lang afgesloten van de stad, alleen toegankelijk voor handelaren in voedsel. Het terrein ligt te midden van drie Amsterdamse wijken: Bos en Lommer, Landlust en de Staadsliedenbuurt. Na de herstructurering van het Food Center Amsterdam komt daar een geheel nieuwe woonwijk bij: Marktkwartier West. Aan de noordkant van de Centrale Markthal ontstaat een nieuw, compacter Food Center en aan de zuidkant komen nieuwe woningen en een fraai stadsplein.

BOEi is eigenaar van de Centrale Markthal, het enorme gebouw dat straks ook het grootste zonnepanelendak van de stad zal hebben. Wij zijn een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk en gaven de afgelopen 25 jaar meer dan 100 van dit soort bijzondere monumenten in Nederland een nieuwe toekomst. Wij willen de Centrale Markthal een plek laten worden voor een grote en diverse groep Amsterdammers. Een plek waar buurtbewoners, omwonenden, voedselprofessionals én -liefhebbers uit alle culturen elkaar vinden in een gezamenlijke passie voor voedsel, cultuur en innovatie.

Na restauratie en herbestemming biedt de Centrale Markthal ruimtes voor zowel startups als gevestigde bedrijven die lokaal, vers en duurzaam ondernemen. Naast voedsel valt ook te denken aan cultuur, mode, muziek en theater. We zien een plek voor ons waar jong talent elkaar kan vinden in de thema’s en ambities die onder de oppervlakte borrelen in deze stad. Een plek waar jongeren die zich niet gehoord voelen een thuis vinden. Met een divers, laagdrempelig en gevarieerd programma waarbij iedereen kan aansluiten.

De planvorming rond de Centrale Markthal is in volle gang en biedt ruimte voor nieuwe ideeën. Momenteel is BOEi op zoek naar strategische partners om in de planvorming op te trekken.

We komen graag in contact als je goede ideeën hebt!